WHY US

About us

M.I.S.S.CONSULT   สามารถตอบสนองต่อความต้องการธุรกิจของท่านได้ โดยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทีมงานอันเป็นหัวใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมายการทำงานของ

 

M.I.S.S.CONSULT ยึดอยู่บนความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจในคุณภาพและความต้องการของแต่ละองค์กร ทำให้เรา สามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุด เชิงคุณภาพต่อองค์กรของท่านได้ดังนี้

บุคลากร: ด้วยตระหนักว่า บุคลากร คือ หลักสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบสินค้าและบริการของเรา ให้ความสำคัญต่อหลักการทางจิตวิทยา มุ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดผลบวกระหว่างพนักงานและองค์กรเท่านั้น ส่งผลลัพธ์ที่ไม่เพียงก่อให้เกิดแรงกระตุ้นเชิงบวกต่อบุคลากร แต่ยังส่งผลทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญขององค์กร และ ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก่อให้เกิดผลการทำงานที่ทำประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ​  การพัฒนาบุคลากรของท่าน จึงกระทำอยู่บนความคาดหวังของการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก การสร้างความผูกพันธ์แก่ทีมงานและองค์กรในระยะยาวได้อย่างแท้จริง ลดปัญหาด้านบุคลากรได้อย่างเข้าใจถึงเหตุผล ตลอดทั้งแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและถูกต้อง

 กระบวนการ:  สินค้าและบริการของเรา ให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงาน และ วัฒนธรรม ที่แตกต่างของแต่ละองค์กร โดยเรา มีรูปแบบที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที หรือ รูปแบบเฉพาะ สำหรับกรณีพิเศษสำหรับองค์กรท่าน เพราะเราทราบว่า แต่ละองค์กรย่อมมีเอกลักษณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน การให้บริการของเราจึงอยู่บนหลักการดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในรูปแบบส่งเสริม ยอมรับ และ เกิดการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย คำนึงถึง การเพิ่มประสิทธิภาพ และ ผลสำเร็จที่มากขึ้นอย่างเห็นผลลัพธ์ได้

ลูกค้าของท่าน: สินค้าและบริการของ M.I.S.S.Consult ส่งผ่านคุณค่าของท่านในรูปแบบผลลัพธ์ที่ได้จากความพึงพอใจจากลูกค้าของท่านเพิ่มมากขึ้น ลดการถูกร้องเรียน เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้แก่ท่าน ผ่านทีมงานและรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราทำได้ บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อพนักงานและองค์กร เกิดการสร้างคุณค่าในมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สร้างความประทับใจต่อลูกค้าได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ด้วยบริการของเรา ไม่เพียงสร้างความแตกต่างแก่ทีมงาน ยังสามารถส่งผลด้านบวกดังกล่าวส่งผ่านต่อไปยังกลุ่มลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุน:  เพราะเราทราบว่า ต้นทุนของท่าน คือ ความสำคัญ ท่านย่อมเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับมีคุณค่าที่เหมาะสมต่อการลงทุน ดังนั้น รูปแบบการบริการและสินค้าของเรา ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและผลลัพธ์ที่วัดผลได้ มีทั้งการรับประกันผลสำเร็จ หรือ ความพึงพอใจ ถ้าผลไม่เป็นไปตามที่เรารับประกัน เรายินดีคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน (ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดบริการได้จากตัวแทนของเรา) เพื่อให้การลงทุนของท่านเกิดการสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง และ เป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรตอบกลับอย่างแท้จริง

M.I.S.S.CONSULT is your guarantee of quality

 

ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านการจัดการและการพัฒนาคน M.I.S.S.CONSULT เข้าใจในคุณค่าของบุคลากร ดังนั้นรูปแบบการให้บริการ ผ่าน แบบประเมินทางจิตวิทยา การฝึกอบรม และนำเสนอบริการ ที่ให้ผลในทางปฏิบัติทั้งต่อผู้เข้าร่วมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Setting the standard

 

เรากำหนดการบริการของเรา ด้วย มาตรฐานสูงสุดและหลักสูตรของเราตั้งเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการคิดล่าสุด, การปฏิบัติที่ดีที่สุดและคุณภาพของการฝึกอบรม ดังนั้นสำหรับลูกค้าของเรา เราไม่ใช่เพียงผู้นำแต่ยังเป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงของวิชาชีพและแบรนด์ที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้เสมอ

Totally current

 

M.I.S.S.CONSULT มีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของเราตลอดเวลา ผ่านการวิจัยและพัฒนาและการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าบอกให้เราเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการพัฒนาทางนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องหมายถึงการแนะนำ รูปแบบการบริการที่มีคุณภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมที่ใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทันสมัยทันต่อภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการอย่างแท้จริง

Something for everyone

 

M.I.S.S.CONSULT เรามีสินค้าและการบริการที่มีความหลากหลาย ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง ด้วยความหลากหลายของสินค้าและบริการ ตลอดทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าและบริการ ตลอดทั้ง การฝึกอบรมที่มีมากกว่า 125 ชื่อหลักสูตร มีความพร้อมต่อทุกความจำเป็นขององค์กรทีต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคล

The best people are our people

 

M.I.S.S.CONSULT เราเลือกพนักงานไม่เพียงพิจารณาในเรื่องความสามารถ เรายังให้ความสำคัญในเรื่องทัศนคติในการให้บริการ ความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการส่งต่อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดต่อลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทีมงานของเราทุกคนต้องมีความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของเรา มีความรู้ในเชิงลึก ตลอดทั้งประสบการณ์และทักษะการนำเสนอความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของเรา

Relevant to your work

 

M.I.S.S.CONSULT ให้ความสำคัญต่อองค์กรและทีมงานของท่าน สินค้าและบริการของเรา ส่งเสริมทักษะและมีความเกี่ยวข้องกับการทำงาน นั่นเป็นเหตุผลที่สินค้าและบริการของเรามุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

Excellent support materials

 

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ สินค้าและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงสุดที่มีราคาแข่งขันได้และคุ้มค่าเงิน ค่าบริการ รวมถึง เอกสารการบันทึกที่ครอบคลุม และลูกค้าของเราจะได้รับเอกสาร คู่มือฟรี

Wealth of experience

 

คณะกรรมการหลักสูตรของเรานำเสนอประสบการณ์ การให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรา สามารถตอบสนองได้ถึงแม้นจะเป็นวันที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ปฏิบัติงาน

Training at your workplace with In-house solutions

 

M.I.S.S.CONSULT นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองต่อความสะดวก ผ่านระบบ Online, Document และ Software และนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมภายในให้แก่ลูกค้าของเรา

We'll help you to make the right choice...

 

M.I.S.S.CONSULT บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เราไม่เพียงเป็นมิตรทางการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา แต่เรายังพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเราอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงมีบริการให้คำปรึกษา และ แนะนำ ผ่านทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรา ที่สามารถติดต่อและตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง