Neuroscience


Neuroscience  ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้าง, หน้าที่, ตลอดทั้งพฤติกรรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับสมองมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่พลิกวงการแพทย์ในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยความรู้ดังกล่าว ทำให้เกิดค้นคว้า และค้นพบว่า ความคิดของมนุษย์ คือ ผลลัพธ์ของชีวิตมนุษย์ ที่ส่งผลโดยตรง ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 

ทุกครั้งที่มนุษย์ ‘คิด’ เส้นใยประสาทในสมองจะเกิดการส่งสารเคมีเพื่อให้เกิดการกระทำหรือพฤติกรรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ ความมั่นใจและกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ การ ‘คิด’ ที่ ‘ถูกต้อง’ สามารถส่งผลให้มนุษย์หรือบุคคล สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างมากขึ้น จากการค้นพบทางการแพทย์ เซลล์สมองของมนุษย์สามารถสร้างสารเคมีได้มากกว่า 10,000 ชนิด ดังนั้น การ ‘คิด’ ที่ ‘ถูกต้อง’ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้มนุษย์สามารถใช้ศักยภาพได้แตกต่างกัน

 

จากการค้นพบดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่าสมองมีการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยของวงจรชีวิตมนุษย์ การเรียนรู้และศักยภาพของมนุษย์ มีความสามารถไม่จำกัด ภายใต้การทำงานของสมอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการประสบความสำเร็จต่างๆ ถ้ากระทำบนพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจกับระบบการ ‘คิด’ ที่สามารถส่งผลต่อสมองที่ถูกต้องได้ ทำให้พบว่ามีผลในเชิงที่พิสูจน์ได้ ถึงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อม ด้วยสุขภาพที่ดี! เมื่อสมองทำงานดี ย่อมส่งผลผ่านสุขภาพกายใจ ที่แข็งแรง

 MC-Neuroscience Programs ใช้หลักการของประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรม โดยเรามุ่งเน้นการพิสูจน์ได้ผ่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่ MissConsult เราไม่เพียงเน้นการ ‘คิด’ เพราะ พวกเราทุกคน คิดได้กันเป็นเรื่องปกติ แต่ เราเน้น การ ‘คิดบนการกระทำ’ เพื่อให้เกิดการทำงานของสมองอย่างแท้จริง โดยมีรูปแบบที่เป็นลิขสิทธ์ของเรา สำหรับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เป็นอยู่ไปยังพฤติกรรมที่ต้องการ หรือ คาดหวังโดยรูปแบบ


        

MC-Neuroscience Programs

1

Coaching Program / โปรแกรมดึงศักยภาพ one-one-one มีชื่อเรียกว่า
MC Neuroscience Coaching Program โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้บริหาระดับสูง

2

Behavior Consultant Program / โปรแกรมปรับพฤติกรรมสำหรับผู้บริหารดาวเด่น หรือ Talent Group

M.I.S.S.CONSULT เราไม่ได้มองเพียงว่าการแก้ปัญหาด้านบุคคลหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายหรือประสบความสำเร็จได้ง่าย แต่เรามองด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางรูปแบบและกระบวนการที่ดีและเหมาะสม สำหรับการประสบความสำเร็จดังกล่าว

ดังนั้น ด้วยหลักการของ Neuroscience คือ หลักการของวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ทางผลลัพธ์ การเข้าโปรแกรมทั้งสองดังกล่าวของเราจึงสามารถประเมินได้จริงจากผลลัพธ์ โดยเรามีรูปแบบของการประเมินแนวโน้มทางผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเสร็จสิ้นโปรแกรมของแต่ละบุคคล และรายงานผลอัตราประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง เพื่อให้องค์กรหรือบุคคล สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองก่อนเข้าโปรแกรม

M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT focus on the People Development program. 

We provide tools base on Scientific to measurement and assessment of each individual or as a team performance.

Build a strong team
We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Our service help client to achieve their goals.
We have a variety of tools in the world that carefully selected for our clients. We selected only the best that would help fix and expand our client's human capital as a good asset. Our services are Psychometric Test tools, Training courses, Coaching, Neuroscience, Assessment Center, DISC/Everything DiSC Certification course.

Solution
Our Location

14th Flr.,Q.House Asoke Bldg.,
66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
Wattana,Bangkok 10110

 

Tel : 02-125-2959 


HOTLINE : 085-186-2356

 

Find us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Accreditation

Build a better workplace

 

We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Copyright ©M.I.S.S.CONSULT.COM.  All rights reserved.

© Copyright™