Leadership Focus - หลักสูตรการปรับทัศนคติ แนวความคิด เพื่อการดึงศักยภาพผู้นำสำหรับผู้บริหาร

Leader Communication Program

 

 

2 Days Intensive Course: การฝึกอบรมการสื่อสารเชิงผู้นำในการดึงเอกลักษณ์เฉพาะผู้นำให้เกิดความโดดเด่นและความมั่นใจในตนเอง

 

Day 1: เรียนรู้พื้นฐานการควบคุมสีหน้าท่าทางของตนเองและเรียนรู้ผู้อื่น

 

Day 2: เรียนรู้บุคลิกภาพและลักษณะเด่นทางบุคลิกของตนเอง ฝึกการใช้ และ ควบคุมให้เกิดการรับรู้เชิงบวกจากผู้อื่น

Being The Manager

 ​

1 Day Training: การฝึกอบรมเบื้องต้น สำหรับผู้จัดการมือใหม่ เพื่อสร้างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทำงานเชิงผู้บริหาร

 

Morning: เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเอง จุดอ่อนจุดแข็ง และ ทักษะความสามารถที่สามารถสร้างคุณค่าต่อตนเอง ณ ปัจจุบัน และ ในอนาคต ตลอดทั้ง การเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคาดหวังจากองค์กร และ ทีมงานอย่างเป็นระบบ

 

Afternoon: เรียนรู้การวางแผนและการดำเนิน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เรียนรู้การบริหารบุคลากรโดยพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Executive Body Language

1 Day Training: การฝึกอบรม ทักษะการแสดงออกของผู้บริหาร เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการรับรู้เชิงบวก และ เรียนรู้ การเข้าใจผู้อื่น ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง เพื่อการบริหารบุคคลอย่างมืออาชีพ

 

Morning ช่วงเช้า: เรียนรู้ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ของบุคคล และ ทำแบบประเมิน การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ จุดสังเกต อย่างเป็นระบบ

 

Afternoon: เรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของตนเอง ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ เรียนรู้การแสดงบุคลิกภาพ เพื่อให้บุคคลอื่น รับรู้ และ ยอมรับ

System Thinking:

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์

  • เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจ และความแตกต่างของการคิดที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้เกิดการเข้าใจแยกประเภทการคิด

  • การสร้างความเข้าใจ และรู้ระดับทักษะการคิดเชิงระบบของตนเองเพื่อการพัฒนา

  • เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจระบบการคิด และอิทธิพลของระบบการคิดที่มีของมนุษย์ ทำให้เกิดการตีความและการสร้างรูปแบบการรับรู้ และการประเมินค่าทางความคิดในแต่ละสถานการณ์ สร้างทักษะทางการคิดพื้นฐานของมนุษย์

  • เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ หรือ System thinking อย่างมีประสิทธภาพ

 

แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม ***

Customize Training Course

เรามีบริการทำการอบรมตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  และความคาดหมายขององค์กร

 

    การออกแบบและดีไซน์การอบรม เรามีทีมงานมืออาชีพที่สนับสนุนและมีประสบการณ์อย่างยาวนาน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้และสามารถนำไปใช้งานในชีวิตการทำงาน  และองค์กรก็สามารถวัดผล ROI  ได้

 

    โดยหากลูกค้าต้องการรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงเราก็สามารถสนับสนุน Executive Summary Report 

 

เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีความคาดหมายที่แตกต่างกัน  ดังนั้นทุกการอบรมที่จัดโดยเรา ก็จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสม

Our Success Stories 
M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT focus on the People Development program. 

We provide tools base on Scientific to measurement and assessment of each individual or as a team performance.

Build a strong team
We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Our service help client to achieve their goals.
We have a variety of tools in the world that carefully selected for our clients. We selected only the best that would help fix and expand our client's human capital as a good asset. Our services are Psychometric Test tools, Training courses, Coaching, Neuroscience, Assessment Center, DISC/Everything DiSC Certification course.

Solution
Our Location

14th Flr.,Q.House Asoke Bldg.,
66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
Wattana,Bangkok 10110

 

Tel : 02-125-2959 


HOTLINE : 085-186-2356

 

Find us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Accreditation

Build a better workplace

 

We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Copyright ©M.I.S.S.CONSULT.COM.  All rights reserved.

© Copyright™